Skip to content

 

Όροι Χρήσης και προσωπικά δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

  1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  3. ΦΥΛΛΟ
  4. ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
  5. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

—————————————

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1) Στο πρόγραμμα προνομίων του καταστήματος έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι πελάτες του καταστήματος (στο εξής μέλη ή μέλος)

2) Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί  ή να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο

3) Υπεύθυνος/οι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι οι νομίμως εργαζόμενοι της εταιρίας “KATERINIGAS”

4) Η ενημέρωση των μελών για τις προσφορές που δίδονται με την συλλογή πόντων στο κατάστημα γίνεται εντός του καταστήματος ή με δημοσίευση σε ηλεκτρονικά μέσα. Το κατάστημα έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να διαφοροποιήσει τους όρους και τις συνθήκες του προγράμματος πόντων χωρίς πρότερη ενημέρωση των μελών της.

5) Η επικύρωση του Μέλους, γίνεται με την παραλαβή της μόνιμης αριθμημένης κάρτας και με την υπογραφή του παρόντος.

6) Τα μέλη δικαιούνται να εξαργυρώσουν το ΔΩΡΟ τους  μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει τους απαραίτητους πόντους

7) Καθώς η επεξεργασία των δεδομένων του μέλους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, με τη συμπλήρωση και υπογραφή της έγγραφης αίτησης εγγραφής στο πρόγραμμα πόντων, ο πελάτης παρέχει αυτοδίκαια την συναίνεση του σύμφωνα με το Ν. 2472/97 και τον κοινοτικό νόμο Ε.Ε. 2016/679 (27/4/2016) για τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, αποκλειστικά για τον σκοπό του Προγράμματος πόντων και δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός από τους σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο 9.

8) Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα Μέλη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους, διαγραφής των δεδομένων τους, καθώς και στην φορητότητα των δεδομένων τους βάσει του άρθρου 16,17 του κοινοτικού Ν. 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το σχετικό αίτημα γίνεται με αποστολή email από το email που δήλωσε το μέλος προς το email της επιχείρησης info@katerinigas.gr

9) Τα προσωπικά δεδομένα των μελών διατηρούνται από την επιχείρηση για όσο διάστημα το μέλος χρησιμοποιεί την κάρτα μέλους. Εάν το μέλος δεν κάνει συναλλαγές για πάνω από 12 μήνες, τότε τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται, ενώ στην συνέχεια τα δεδομένα των συναλλαγών του παραμένουν ανώνυμα για στατιστικούς λόγους

10) Τα προσωπικά δεδομένα των μελών αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων που ελέγχει η επιχείρηση και βρίσκεται στην έδρα της ή σε διακομιστή εντός Ευρώπης & ενδεχομένως (αν δεχθείτε να λαμβάνετε sms) να διαβιβαστούν σε εταιρία αποστολής sms που βρίσκεται στην Ελλάδα η οποία εγγυάται την εχεμύθεια & ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

11) Πως μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία/διαμαρτυρία σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων

  • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο επεξεργασίας
  • Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλο της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικά sms για τους σκοπούς του προγράμματος πόντων

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικά email για τους σκοπούς του προγράμματος πόντων

Όροι προγράμματος MEMBER CLUB 

Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της KATERINIGAS και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέφει σε πρώτη ζήτησή της. Η κάρτα στο εξής θα ονομάζεται MEMBER CLUB. 

Ο κάτοχος, δεν θα μεταβιβάσει τη χρήση της σε άλλον, εκτός εάν η κάρτα έχει εκδοθεί στον διαχειριστή κτιρίου οπότε ο εκάστοτε διαχειριστής που αποχωρεί είναι υποχρεωμένος να την παραδίδει άμεσα στον επόμενο με την υποχρέωση να γνωστοποιεί άμεσα στην KATERINIGAS τα στοιχεία του νέου κατόχου.
Ο κάτοχος Θα τη φυλάσσει και θα την διατηρεί σε καλή κατάσταση. 

Η χρήση της συγκεκριμένης κάρτας γίνεται στα πρατήρια της KATERINIGAS ή και στα γραφεία της ίδιας της επιχείρησης. 

Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως γραπτά στην KATERINIGAS τυχόν αλλαγή διεύθυνσης που δήλωσε, διαφορετικά η KATERINIGAS δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας και /ή διακοπή της επικοινωνίας. 

Το πρόγραμμα αυτό δεν θα ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού του πελάτη από τον Νόμο, η KATERINIGAS δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και να ακυρώσει την κάρτα εάν ο κάτοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας και ακύρωσης της κάρτας, ο κάτοχος υποχρεούται να διακόψει άμεσα την χρήση της και να την επιστρέψει στην επιχείρηση. Η KATERINIGAS δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο. 

Ο κάτοχος της κάρτας οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από τον υπάλληλο. Η KATERINIGAS δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή καταστημάτων που συνεργάζονται στο Πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική (από)ζημίωσή του. 

Ο κάτοχος πρέπει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών της κάρτας, σε περίπτωση που η κάρτα κλαπεί,, καταστραφεί, ή χαθεί ή και σε περίπτωση που η χρήση της γίνει παράνομη ή αντικανονική, ευθυνόμενος (ο κάτοχος ) για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση. Οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει μέχρι εκείνη την στιγμή ο κάτοχος, αυτόματα μεταφέρονται στην καινούργια του κάρτα. Στη συνέχεια οφείλει να παραδώσει την κάρτα κομμένη σε οποιοδήποτε πρατήριο της KATERINIGAS ή στα γραφεία της. 

Η KATERINIGAS διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον πελάτη και με άλλα μέσα για το σύνολο των πόντων που του αντιστοιχούν. Ο πελάτης θα μπορεί να υπολογίσει αθροιστικά το σύνολο των πόντων του μέσω των σχετικών αποδείξεων που θα εκδίδονται από το ηλεκτρονικό μηχάνημα. 

Η KATERINIGAS θα προβαίνει στην ανανέωση της λίστας δώρων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, για τα οποία θα ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες της. 

Όταν ο πελάτης εξαργυρώνει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο δώρο, τότε θα του αφαιρούνται οι πόντοι που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο δώρο. Ο κάτοχος της κάρτας πρέπει να φυλάσσει τις ειδικές αποδείξεις που θα εκδίδονται σε κάθε χρήση της κάρτας του. 

Σε περίπτωση που η ONLINE σύνδεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, τότε η απόκτηση των πόντων θα γίνεται μα την χρήση κουπονιών που θα βρίσκονται στα πρατήρια και πάνω στα οποία θα συμπληρώνει ο πρατηριούχος τα στοιχεία της συναλλαγής. Ο κάτοχος της κάρτας θα παραλαμβάνει ένα αντίγραφο του συγκεκριμένου κουπονιού. Για να θεωρηθεί όμως έγκυρη η συναλλαγή, θα πρέπει ο κάτοχος, με την πρώτη ευκαιρία, να το παραδώσει στο ίδιο πρατήριο όπου έγινε η συγκεκριμένη συναλλαγή, προκειμένου να διεκπεραιωθεί (η συναλλαγή του) και ηλεκτρονικά. 

Με την επαρκή συμπλήρωση της αίτησης MEMBER CLUB και την παράδοσή της στο πρατήριο, ο πελάτης θα παραλαμβάνει άμεσα την κάρτα MEMBER CLUB. Ο κάτοχος θα μπορεί άμεσα να χρησιμοποιήσει την κάρτα του μόνο για συλλογή πόντων. Ο κάτοχος θα μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους του εφ’ όσον έχει γίνει η ηλεκτρονική καταχώριση των Προσωπικών του Δεδομένων, όπως αυτά εμφανίζονται στην αίτηση MEMBER CLUB που έχει συμπληρώσει. 

Η απόκτηση των πόντων θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, σε ειδικό μηχάνημα, το οποίο βρίσκεται εντός του πρατηρίου. Η KATERINIGAS διατηρεί την διακριτική ευχέρεια /και να προσθέσει/ και να αφαιρεί προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδότησης πόντων μέσω των πρατηρίων της KATERINIGAS ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 

Τα δώρα που θα δικαιούται ο κάτοχος θα γνωστοποιούνται σε αυτόν μέσω ειδικού καταλόγου, τον οποίο θα παραλάβει μαζί με την κάρτα του. 

Σε περίπτωση που οι πόντοι έχουν αποκτηθεί με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με την παραπάνω διαδικασία η KATERINIGAS διατηρεί το δικαίωμα να τους απορρίψει χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση. 

Τα δώρα αποκτούνται μόνο με τη συμπλήρωση του αριθμού των πόντων που έχει προκαθορίσει η KATERINIGAS και έχει ανακοινώσει στον εν ισχύ κατάλογο δώρων.
Οι διαδικασίες παράδοσης δώρων ορίζονται κάθε φορά από την KATERINIGAS, και ανακοινώνονται στον πελάτη μέσω του ειδικού καταλόγου δώρων και κατά την διάρκεια της συναλλαγής του στο πρατήριο. Σε περίπτωση παράδοσης δώρου μέσω παραγγελίας στο πρατήριο, ο πελάτης θα πρέπει να τηρεί τα διαστήματα παράδοσης που ορίζει η απόδειξη συναλλαγής. Για την παραλαβή του δώρου ο πελάτης θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο προσωπικής πιστοποίησης του ζητηθεί από τον πρατηριούχο. 

Τα δώρα που είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με την περιγραφή τους στον ειδικό κατάλογο δώρων και εφ’ όσον έχουν παραγγελθεί από τον δικαιούχο, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν εκ των υστέρων να επιστραφούν ή να μη γίνουν αποδεκτά. 

Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν να ανταλλαγούν με άλλα διαφορετικής αντιστοιχίας σε πόντους. Ο κάτοχος δεν μπορεί να αγοράσει πόντους με την χρήση μετρητών ή οιουδήποτε άλλου μέσου συναλλαγών. Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν επίσης να ανταλλαγούν με άλλο τρόπο που δεν έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή ανακοινωθεί από την KATERINIGAS. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δώρα δεν υπάρχει , τότε η KATERINIGAS δεσμεύεται να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο ίσης αξίας. Τα δώρα από έναν κατάλογο δεν μπορούν να ανταλλαγούν με δώρα προηγούμενου καταλόγου, εκτός εάν η KATERINIGAS έχει προβλέψει και έχει ανακοινώσει κάτι σχετικό. 

Επίσης, ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί και αποδέχεται ότι Α) Η KATERINIGAS θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του, με σκοπό την υποστήριξη , προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ τους, καθώς επίσης και για γενικότερους σκοπούς marketing. Β)Η KATERINIGAS εξουσιοδοτείται με την παρούσα, από τον κάτοχο της κάρτας, να διαβιβάζει τα Προσωπικά του Δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες του ομίλου σε χώρες εντός ή εκτός της Ε.Ε (εφ’ όσον τούτο επιβαλλεται για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης. Γ) Επίσης η κάτοχος της κάρτας εξουσιοδοτεί με την παρούσα την KATERINIGAS να ανακοινώνει τα Προσωπικά του Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς, σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με τα οποία η KATERINIGAS συνεργάζεται για την επεξεργασία των στοιχείων την αλληλογραφία, την αποστολή των δώρων και γενικώς, την επίτευξη της συναλλακτικής σχέσης. Η KATERINIGAS έχει στην περίπτωση αυτή την ευθύνη για την δέσμευση των συνεργατών της εν σχέση με την κατά τον Νόμο απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. 

Ο κάτοχος της κάρτας MEMBER CLUB,φέρει την ευθύνη της διατήρησης της σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που η κάρτα απολεσθεί ή καταστραφεί περισσότερο από 3 φορές, τότε ο κάτοχος θα έχει απώλεια 100 πόντων για κάθε καινούργια κάρτα που θα ζητά να εκδίδεται, μέχρι την ένατη φορά, οπότε ο πελάτης δεν μπορεί πλέον να επανεκδώσει την κάρτα του.
Κάτοχος της κάρτας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

Η KATERINIGAS διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάρτες MEMBER CLUB οι οποίες είναι ανενεργές για χρονικό διάστημα πέραν του έτους.
Η KATERINIGAS διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάρτες MEMBER CLUB στις οποίες δεν έχει γίνει καμία εξαργύρωση τους τελευταίους 12 μήνες.
Ο κάτοχος της κάρτας δεν θα δικαιούται να προβεί στην εξαργύρωση των πόντων του για την απόκτηση δώρων για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές προς την KATERINIGAS.

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ.