Skip to content

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων που εδρεύει στην Κατερίνη, 28ης Οκτωβρίου  38, Τ.Κ. 60132, αποτελεί εμπορική δραστηριότητα της ετερόρρυθμης εταιρείας ΝΙΚ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (η οποία για λόγους συντομίας θα αναφέρεται εφεξής ως η «Εταιρεία») με Α.Φ.Μ. 999502541 στη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας sales@katerinigas.gr και τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 23510 29446 και 6944109321 και στη συνέχεια του παρόντος κειμένου θα αναφέρεται ως «katerinigas.gr». Για διευκρινιστικούς λόγους, σημειώνεται ότι όπου στην παρούσα πολιτική απορρήτου – πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Πολιτική Προστασίας») αναφέρεται η «katerinigas.gr» θα εννοείται ή/και η «Εταιρεία» και αντίστροφα.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από την ως άνω Εταιρεία για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, την ενημέρωση του αγοραστικού κοινού, τη διαδραστική επικοινωνία των καταναλωτών, επισκεπτών, χρηστών, πελατών (εφεξής οι «χρήστες – πελάτες») με την katerinigas.gr και με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση αυτών.

Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο χρήστης – πελάτης μας, να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Ειδικότερα, με την παρούσα Πολιτική Προστασίας η Εταιρεία επιθυμεί να διατυπώσει κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τη μέθοδο και τους όρους υπό τους οποίους συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται κ.λπ. τα δεδομένα των χρηστών – πελατών (ήτοι τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο).

Η katerinigas.gr επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 • Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα (στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας) είναι πληροφορίες που δύνανται να προσδιορίσουν έναν χρήστη – πελάτη άμεσα ή και έμμεσα, ήτοι σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας κ.λπ.

 • Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες – πελάτες της εν λόγω ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται από την katerinigas.gr προκειμένου αυτοί (οι χρήστες – πελάτες της) να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η katerinigas.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των χρηστών – πελατών για περισσότερα προϊόντα και κυρίως να διευκολύνουν στις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μέσω αυτής. Η katerinigas.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό, εταιρεία ή συνεργάτη τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες – πελάτες της, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες της στα πλαίσια της διαδικασίας εξυπηρέτησης των παραγγελιών.

 • Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διάδοση, διαβίβαση σε τρίτους, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή, καθώς και καταστροφή προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων.

 • Συγκέντρωση πληροφοριών

Η katerinigas.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες – πελάτες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους χρήστες – πελάτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν/τα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας ή/και να στείλουν e-mail στην katerinigas.gr.

 • Χρήση των Πληροφοριών

Η katerinigas.gr συλλέγει τρεις (3) τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες – πελάτες: i. στοιχεία που ο χρήστης – η πελάτης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως χρήστης – πελάτης, ii. στοιχεία που ο χρήστης – πελάτης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από την katerinigas.gr, iii. στοιχεία που ο χρήστης – πελάτης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που δύναται να πραγματοποιούνται κατά καιρούς. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας και τυχόν επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με αυτόν. Επίσης, μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία τιμολόγησης κ.λπ.. Η katerinigas.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της ως άνω φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με i. την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, ii. για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, iii. για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και iv. παραλαβή δώρων μετά από τυχόν κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την katerinigas.gr αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους. Επίσης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δηλώσετε ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@katerinigas.gr

 • Πρόσβαση στις Πληροφορίες

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για την παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του χρήστη – πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της katerinigas.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της katerinigas.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Εταιρεία απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες – πελάτες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Πολιτική Προστασίας. Η katerinigas.gr δεν μπορεί σε καμία άλλη περίπτωση να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, δύναται να λάβει χώρα η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

 • Χρήση προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιηούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε περισσότερα ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από όσα είναι απαραίτητα προκειμένου να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός εάν έχετε ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή σας για μια άλλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη συγκατάθεση αυτή, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικό σκοπό μόνο με τη ρητή άδειά σας.

 • Χρήση των δεδομένων χρηστών – πελατών για σκοπούς διαφήμισης

Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ειδοποιήσεων, sms, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λ.π., που σχετίζονται με την επιχείρησή μας και τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των επικοινωνιών που θέλετε να λαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε επίσης, να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. Συναίνεση: Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχετε δώσει την προηγούμενη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, για υπάρχοντες χρήστες – πελάτες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε λάβει από εσάς στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης μας, για να σας παρέχουμε υλικά μάρκετινγκ που σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που προηγουμένως έχετε ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή ίσως σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε, ωστόσο, να αντιταχθείτε στη χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνεται ένα μήνυμα.

 • Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση

Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, η πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού ή/και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, καθώς και της περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.

 • Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας (και πότε τα διαγράφουμε);

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται – αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Cookies

Η katerinigas.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη – πελάτη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η katerinigas.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη – πελάτη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες – πελάτες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών – πελατών ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Τέλος, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα katerinigas.gr. Τα cookies χωρίζονται στις κάτωθι κατηγορίες:

– Αναγκαία Cookies: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας. Χωρίς τα απαραίτητα cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία της katerinigas.gr, περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης, ενώ βασικές λειτουργίες e-commerce υπολειτουργούν.

– Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να τη βελτιώνουμε με βάση τις ανάγκες σας.

– Cookies επιδόσεων: Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι χρήστες – πελάτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον χρήστη – πελάτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και, ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της katerinigas.gr.

– Cookies Διαφήμισης.: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

– Cookies Analytics.: Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

 • Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με σας (“ευαίσθητα δεδομένα”). Ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα τα οποία έχετε καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας αν έχετε ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Τέλος, σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω αναφερόμενα ενδέχεται να λάβουν χώρα μόνο και πάντα σε πλήρη συμφωνία με και υπό τις προϋποθέσεις των κείμενων νομοθετικών διατάξεων.

 • Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η katerinigas.gr επιτρέπει στους χρήστες – πελάτες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί σε αυτή. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η katerinigas.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη – πελάτη η katerinigas.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με αυτόν. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την katerinigas.gr, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@katerinigas.gr. Τέλος, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι από πλευράς μας θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Ασφάλεια συναλλαγών

Η katerinigas.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες – πελάτες της ιστοσελίδας της. Η katerinigas.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες – πελάτες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα της ή της παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών – πελατών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, καθώς και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται ορθά. Περαιτέρω, η katerinigas.gr έχει λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, επεξεργασία, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες της Εταιρείας που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών σας. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της ως άνω παραβίασης.

 • Τα νόμιμα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων και η άσκηση αυτών

Ως υποκείμενο δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Η Εταιρεία θα σέβεται τα δικαιώματά σας και θα ασχοληθεί επαρκώς με τις ανησυχίες σας. Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας που προκύπτουν από ισχύοντες νομοθετικές διατάξεις προστασίας δεδομένων: i. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή. ii. Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν (εφόσον π.χ. διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος σε αυτά). Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. iii. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν α. Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια, β. η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείστε τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, γ. δεν χρειαζόμαστε πια τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή δ. έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που επαληθεύουμε κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικών σας. iv. Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν αυτό δεν έλαβε χώρα άμεσα από εσάς, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε. v. Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας που θα μας υποδείξετε, απευθείας. vi. Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου α. τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους (ως άνω) σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, β. έχετε το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ασκείτε το δικαίωμα αυτό, γ. η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, δ. τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη, ε. για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από εμάς και ζ. για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. vii. Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λόγω ιδιαίτερης κατάστασή σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση, αλλά σε έννομο συμφέρον μας ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο έννομο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Τέλος, αν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από εμάς. viii. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που ζείτε ή σε αυτή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση. Τέλος, σημειώνεται ότι εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@katerinigas.gr

 • Περιοδικές Αλλαγές – Τροποποιήσεις

Συνεχώς η katerinigas.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα δύναται να ανανεώνει – τροποποιεί και την παρούσα Πολιτική Προστασίας. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες – πελάτες. 17. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου που εφαρμόζει η katerinigas.gr. Εφόσον χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Πολιτική Προστασίας, όπως άλλωστε και με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.